1. Historia
2. Informatyka
3. zyki obce
4. Język polski
5. Matematyka
6. Muzyka
7. Przyroda
8. Religia
9. Technika | Zajęcia techniczne
10. WF