Dyrektor mgr Mirosław Kołymski
Wicedyrektor Szkoła Podstawowa klasy VII - VIII oraz 3 GIM mgr Katarzyna Dyguła
Wicedyrektor Szkoła Podstawowa klasy IV-VI mgr Agnieszka Kowalczyk
Wicedyrektor Szkoła Podstawowa klasy 0 - III mgr Małgorzata Karamara