Nauczyciele świetlicy

mgr Charkiewicz Anna

mgr Dembiński Adam

mgr Domański Tomasz

mgr Kizło Marta

mgr Maliszewska Magdalena

mgr Nawrocka-Morze Anna

mgr Skowrońska Magdalena

mgr Wydrowska Paulina

Nauczanie zintegrowane

mgr Anuszewska-Rudzik Jolanta

mgr Doboszyńska Iwona

mgr Drath Aleksandra (wychowanie przedszkolne)

mgr Fibrandt Maria (wychowanie przedszkolne)

mgr Finik Małgorzata

mgr Gurzyńska Edyta

mgr Kosater Magdalena

mgr Kutczyńska Dagmara (nauczyciel wspomagający)

mgr Małolepsza Małgorzata

mgr Puźniak Kinga

mgr Stankiewicz Iwona

mgr Zielezińska Małgorzata (gimnastyka korekcyjna)

Nauczyciele bibliotekarze

mgr Krefta Beata

mgr Ostrowska Matylda

Język polski

mgr Ginter Małgorzata

mgr Kalinowska Iwona

mgr Mach-Walenkiewicz Marta

mgr Splitt-Kula Ewa

mgr Truszkowska Joanna

mgr Zakrzewska Kamila

mgr Tomala Krystian

mgr Wronkowski Bogdan

Język angielski

mgr Bosacka-Stefek Karolina

mgr Cisowski Sławomir

mgr Danuta Gojżewska

mgr Jabłońska Justyna

mgr Kaźmierczak Grażyna

mgr Szymańska Marta

mgr Witkowska Marina

Język niemiecki

mgr Kulczyk Ewa

mgr Marks-Patoka Anna

mgr Wojdylak Kornelia

Historia / Wiedza o społeczeństwie

mgr Kołdys Urszula

mgr Kołymski Mirosław

mgr Pokropska-Hutek Marta

mgr Potulska Katarzyna

Matematyka

mgr Ciesielska Joanna

mgr Kałduńska Wanda

mgr Liśkiewicz Agnieszka

mgr Oleszkiewicz Karolina

mgr Świerzbin Wioleta

mgr Wolff Sylwia

Fizyka

mgr Rusajczyk Andrzej

Chemia

mgr Wójcik Monika

Przyroda / Biologia

mgr Kowalczyk Agnieszka

mgr inż. Orłowska Bożena

mgr Raśkiewicz Justyna

mgr Rzepka-Gajewska Joanna

Geografia

mgr Ot Aleksandra

mgr Raśkiewicz Justyna

Informatyka

mgr Ciesielska Joanna

mgr inż. Fedak Tomasz

Technika

mgr Kluczyk Anna

Plastyka

mgr Gadomska-Petza Ewa

Muzyka

mgr Bogusławska Ewa

EdB

mgr Raśkiewicz Justyna

PdŻ

mgr Wilda Beata

Wychowanie fizyczne

mgr Chyła Danuta

mgr Chyła Jacek

mgr Dyguła Katarzyna

mgr Jagła Witold

mgr Kramek Paweł

mgr Maj Marlena

mgr Mróz Maria

mgr Nowakowska Hanna

mgr Szajrych Paweł

mgr Szapar Anna

mgr Szpręglewski Waldemar

mgr Wróblewski Paweł

Religia

ks. Gąszczyk Krzysztof

mgr Sławińska Katarzyna

s. Szczepaniak Maria

s. Wicha Jadwiga

Etyka

mgr Anuszewska-Rudzik Jolanta

mgr Zakrzewska Kamila

Rewalidacja

mgr Białecka Edyta