Konto RR
BZ WBK nr konta:   81 1090 1098 0000 0001 2022 0111


Prezydium RR:

Przewodnicząca RR: p. Dorota Kempka
Wiceprzewodniczący RR: p. Katarzyna Podkowiak
Sekretarz RR: p. Małgorzata Hajdel
Członkowie: p. Dorota Maciesza 
p. Anna Kocot 
p. Katarzyna Kaczmarek 
p. Alicja Kocińska 
p. Karolina Kowalska 
p. Maria Różyńska 
p. Katarzyna Lemke 
p. Dorota Gawrońska 
p. Mariusz Magnuszewski 
p. Agnieszka Hetmanowska-Czapiewska