W związku z zaleceniem Kuratorium Oświaty dotyczącym działań z zakresu bezpieczeństwa, przekazujemy Państwu listę placówek, instytucji w Gdańsku, do których można się zgłaszać gdy sytuacja dziecka wymaga interwencji lub pomocy psychologiczno - pedagogicznej.  Naturalnie pierwszym kontaktem jest zazwyczaj wychowawca klasy lub pedagog szkolny. 


 

Instytucje i placówki zajmujące się specyficznymi trudnościami w uczeniu się,

zaburzeniami zachowania i emocji

 

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA NR 4

ul. L. KRZEMIENIECKIEJ 1
80 – 858 GDAŃSK
tel. 58 520 13 49, 58 341 05 42
e-mail: ppp4.gda @wp.pl
www.ppp4.gda.pl


PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI I MLODZIEZY

ul. OLIWSKA 62

80-542 GDAŃSK – NOWY PORT

Rejestracja do Poradni Zdrowia Psychicznego 

tel. 58 342 33 04(55)

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci

tel. 58 342 33 21


PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO  DLA DZIECI

ul. GOSPODY 7

GDAŃSK

Rejestracja  

tel. 58 556 27 33 (23)


PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI

ul. JASKÓŁCZA 7/15

GDAŃSK

Rejestracja 

tel. 58 305 24 12


PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO

ul. WAŁOWA 27

GDAŃSK

Rejestracja

tel. 58 300 56 76


FUNDACJA HOSPICYJNA

ul. CHODOWIECKIEGO 10
80 – 208 GDAŃSK
tel. 58 345 90 60


POLSKIE TOWARZYSTWO DYSLEKSJI

ul. MATKI POLKI 3a
80 – 251 GDAŃSK
tel./fax.  58 341 06 97


SPECJALNY OŚRODEK REWALIDACYJNO – WYCHOWAWCZY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z AUTYZMEM

ul. PREZYDENTA LECHA KACZYNSKIEGO 28
80 – 365 GDAŃSK
tel. 58 553 40 32

 

 

Instytucje i placówki zajmujące się problemami uzależnień,

przemocy, problemami rodzinnymi i wychowawczymi

 

CENTRUM INTERWENCJI KRYZYSOWEJ PCK - OŚRODEK POMOCY DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM

pl. KS. GUSTKOWICZA 13
80-543 GDAŃSK
tel.  58 511 01 21
tel.  58 511 01 22
e-mail: centrum@cik.sos.pl

www.cik.sos.pl


WOJEWÓDZKI OŚRODEK TERAPII UZALEŻNIEŃ OD ALKOHOLU I WSPÓŁUZALEŻNIENIA

ul. ZAKOPIAŃSKA 37
80-142 GDAŃSK
tel.  58 320 29 57
faks. 58 320 29 57
e-mail. wotuaiw@ima.pl
www.wotuw.gdansk.pl


PORADNIA PROFILAKTYKI I TERAPII UZALEŻNIEŃ "MONAR"

ul. SREBNIKI 9
80-802 GDAŃSK
tel. 58 302 04 42
kom. 502 565 326
faks. 58 302 63 89
e-mail. gdanskporadnia@monar.pl


GDAŃSKI OŚRODEK POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY    

ul. RACŁAWICKA 17
80-406 GDAŃSK
tel.  58 347 89 30


PORADNIA POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ PROFILAKTYKI UZALEZNIEŃ  GCPU

ul. DYREKCYJNA 5
80-852 GDAŃSK
tel. 58 320 44 04


MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE

ul. LECZKOWA 1A
80-432 GDAŃSK
tel.  58 342 31 50
www.mopr.gda.pl


CENTRUM PRAW KOBIET

ul. GEN. DE GAULLE`A 1B/15
80-261 GDAŃSK
tel.  58 341 79 15
e-mail. cpk_gdansk@cpk.org.pl
www.cpkgdansk.org.pl


POGOTOWIE OPIEKUŃCZE

ul. LECZKOWA 1A
80-432 GDAŃSK
tel.  58 344 59 16
tel.  58 341 10 42
faks:  58 341 10 42


NIEBIESKA LINIA – dla ofiar przemocy w rodzinie

tel. 801 120 000


POMARAŃCZOWA LINIA – dla nauczycieli i rodziców dzieci sięgających po alkohol

tel. 801 140 000


OGÓLNOPOLSKI TELEFON ZAUFANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

tel. 116 111

www.116111.pl


OGÓLNOPOLSKI CAŁODOBOWY TELEFON ZAUFANIA AIDS

czynny całodobowo od poniedziałku od godz. 9.00. do soboty do godz. 21.00. z wyłączeniem niedziel i dni świątecznych

tel. 801 888 448
z zagranicy + 48 22 692 82 26


OGÓLNOPOLSKI TELEFON ZAUFANIA: NARKOTYKI – NARKOMANIA

tel. 801 199 990


ANTYNARKOTYKOWA PORADNIA INTERNETOWA

www.narkomania.org.pl

 

Instytucje interwencyjne

 

V KOMISARIAT POLICJI

ul. OBROŃCÓW WYBRZEŻA 19
80 – 398 GDAŃSK
tel. 58 521 12 22


STRAŻ MIEJSKA

ul. ELBLĄSKA 54/60
80 – 724 GDAŃSK
tel.  58 301 30 11