W roku szkolnym 2022/2023 planujemy utworzyć 2 klasy „zerowe” oraz 4 klasy pierwsze, w tym jedną klasę sportową.

Klasy „zerowe” pracują w systemie przedszkola, od godziny 7:00-17:00.

Klasy pierwsze mają lekcje w godzinach porannych, od 8:00 - 13:40.


Oferujemy:

 • sale do nauki dostosowane do pracy z najmłodszymi uczniami, 
 • nauczycieli pracujących z pasją i zaangażowaniem,
 • naukę języka angielskiego już od klasy "0"
 • naukę drugiego języka obcego,
 • sprzęt multimedialny w salach nauczania zintegrowanego,
 • zajęcia komputerowe w pracowni klas I-III,
 • zajęcia komputerowe w pracowni, naukę programowania z wykorzystaniem OZOBOT-ów,
 • zajęcia ogólnorozwojowe FitKlasa,
 • zajęcia wychowania fizycznego z nauczycielami wf,
 • opiekę i zajęcia w świetlicy szkolnej w godzinach 6:30-17:00,
 • stołówkę szkolną, w której podawany jest obiad i podwieczorek, przyjazną uczniom z zaburzeniami układu pokarmowego np. dieta bezmleczna, bezglutenowa.
 • wiele zajęć dodatkowych rozwijających dziecięce zainteresowania,
 • specjalistów takich jak: logopeda, pedagog, terapeuta pedagogiczny.

 

 Oddziały przedszkolne pracują tak jak każde przedszkole, w godzinach 7:00-17:00. Dzieci biorą udział w życiu szkoły razem z uczniami klas młodszych.

W każdej grupie "0" pracują dwie nauczycielki na zmianę. Oprócz zajęć obowiązkowych przygotowujących do nauki szkolnej dzieci w oddziałach przedszkolnych mają: język angielski, religię( zgodnie z wolą rodziców), rytmikę, zajęcia sportowe „FitKlasa” a także przy dobrej pogodzie spędzają czas na placu zabaw przed szkołą. Wszystkie dzieci z wadami wymowy objęte są opieką nauczyciela logopedy.

 

ZAPRASZAMY!