W roku szkolnym 2021/2022 planujemy otworzyć 3 klasy pierwsze, ogólnodostępne, z nauką drugiego języka obcego. W jednej z klas pierwszych proponujemy innowację pedagogiczną ukierunkowaną na sport.

Zajęcia lekcyjne dla uczniów klas I- III odbywają się w godz. 8.00 – 14.35. Dzieci objęte są opieką pedagoga, terapeuty pedagogicznego, logopedy oraz opieką pielęgniarską. Dla pierwszego etapu kształcenia nasza szkoła zapewnia:

• profesjonalną opiekę wysokiej klasy specjalistów w dziedzinie nauk pedagogicznych,

jasne i dobrze wyposażone sale lekcyjne, w której znajdują projektory multimedialne oraz tablice multimedialne,

• sale do nauki dostosowane do pracy z młodszymi uczniami,

• zajęcia komputerowe w pracowni, nauka programowania/robotyka/automatyka z wykorzystaniem – OZOBOT-ów, BBC Micro:bitów, GamePadów do płytek BBC micro:bit, Robotów do płytek BBC micro:bit, innych rozszerzeń do płytek BBC micro:bit (np. diody rgb, stacja pogodowa, głośniki), Kittenbot Meowbit - tworzenie gier na mikrokonsolę, Scottie Go! Gry do nauki programowania dla dzieci oraz Zestaw Wonder Robot DASH i DOT

• zajęcia ogólnorozwojowe- FitKlasa,

• naukę dwóch języków obcych,

• dobrze wyposażoną bibliotekę szkolną z dostępem do Internetu oraz czytelnię,

• wycieczki krajoznawcze i edukacyjne,

• wewnątrzszkolny test absolwenta klasy III,

• opiekę nad dziećmi w świetlicy szkolnej w godz. 6.30 - 17.00. W czasie pobytu w świetlicy zapewniamy:

- osobne sale dla uczniów z każdego poziomu nauczania,

- podwieczorek przygotowany przez panie kucharki, podawany w szkolnej stołówce w godzinach popołudniowych.

• aktywnie działający Samorząd Uczniowski,

• stołówkę przyjazną uczniom z zaburzeniami układu pokarmowego np. dieta bezmleczna, bezglutenowa.

Uczniowie mogą korzystać z różnorodnych zajęć dodatkowych, rozwijających uzdolnienia, prowadzonych przez naszych nauczycieli- zajęcia bezpłatne oraz liczne zajęcia płatne. Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze odbywają się godzinach pracy świetlicy. W ramach pobytu w świetlicy proponujemy ciekawe zajęcia o różnorodnej tematyce: zabawy sportowe, zajęcia plastyczne, codzienną poranną gimnastykę, zabawy na świeżym powietrzu.

Szkoła Podstawowa nr 48 w Gdańsku jest placówką otwartą na nowe wyzwania oraz wartości. Uczestniczymy w wielu projektach zewnętrznych oraz akcjach ogólnopolskich między innymi: ,,Śniadanie daje moc’’, ,,Akademia Bezpiecznego Puchatka’’, ,,Elektro-śmieci’’, "Generacja-Segregacja", ,,Tumbo pomaga’’, ,,Mleko, Warzywa i owoce’’, ,,Lekkoatletyka dla każdego’’, ,,Wielki maraton czytelniczy’’, ,,Cała Polska czyta dzieciom’’, " Widzisz bądź widoczny i bezpieczny’’, ,, Rowerowy maj’’.