Podczas ferii zimowych rusza "Akcja Zima".

Termin I 13.01.- 17.01

Termin II  20.01.- 24.01

Listy przyjętych dzieci znajdują się na tablicy ogłoszeń na parterze.

Szczegółowe informacje u prowadzących.