Sprawozdanie finansowe jednostki

Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa nr 48 im. gen. Józefa Hallera
E-mail szkoły: sekretariat@sp48.edu.gdansk.pl
Telefon: (58) 346 96 48
Adres szkoły: Zbigniewa Burzyńskiego 10, 80-462 Gdańsk
Strona WWW: https://sp48gdansk.edupage.org/


Informacje o szkole
Akt założycielski szkoły
Statut szkoły
Przedmiot działania i kompetencje
Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
Majątek szkoły
Tryb działania i regulaminy
Rada szkoły
Rada pedagogiczna
Samorząd szkolny
Stypendia
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
Informacje o prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach
Inne
Wyniki przeprowadzonych kontroli
Konkursy dotyczące zatrudniania pracowników
Zamówienia publiczne
Redakcja
Kontakt