Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 48 w Gdańsku prosi o dołączenie do dokumentów rekrutacyjnych, kwestionariusza:

Microsoft Word: KWESTIONARIUSZ_0-1.docx

PDF: KWESTIONARIUSZ_0-1.pdf

Więcej informacji